TentangTEEAM
TEEAM adalah singkatan bagi "The Electrical and Electronic Association of Malaysia" dan juga dikenali sebagai Persatuan Elektrik dan Elektronik Malaysia. Ia ditubuhkan pada tahun 1952. TEEAM adalah sebuah badan perwakilan bagi industri elektrik dan elektronik di Malaysia.

TEEAM secara rasmi diwakili dalam pelbagai majlis mesyuarat dan jawatankuasa kerajaaan, dan juga dilantik sebagai Pertubuhan Penulisan Piawaian (SWO) untuk produk dan perkhidmatan elektrik dan elektronik. TEEAM juga diwakili dalam Jawatankuasa Perundingan ASEAN untuk Piawaian dan Kualiti (ACCSQ), Jawatankuasa Sektor Bersama dalam peralatan elektrik dan elektronik (JSC EEE) dan adalah ahli pengasas pertubuhan Kontraktor Kejuruteraan Elektrik Persekutuan ASEAN (AFEEC).

Pada masa kini, TEEAM mempunyai kira-kira 1,800 ahli di seluruh Malaysia. TEEAM bekerjasama secara aktif dengan kerajaan, badan-badan berkanun dan sector swasta untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan industri elektrik dan elektronik. 

Laman web: www.teeam.org.my